Blogg

Sida 2

Tips inför flytten

16 feb 2017

En flytt kan kännas ganska nervöst. Det är mycket att hålla koll på och mycket som ska stämma. Med den stora mängd saker som ska göras, är det inte konstigt att folk anlitar en flyttfirma eller liknande företag för hjälp med flytten. Förutom att anlita hjälp för själva flytten, är det också vanligt att man anlitar hjälp för flyttstädning.

Kort sagt kan en flytt vara ganska påfrestande. Som tur är finns det tips man kan använda sig av för att göra flytten smidigare. Testa något av tipsen nedan om du är i färd med att flytta.

Försäkringarna

Det är viktigt att prata med försäkringsbolaget innan du påbörjar din flytt. Täcker hemförsäkringen skador på ägodelar till exempel? Om du väljer att anlita en flyttfirma, snarare än att flytta grejerna själv, har de försäkringar som täcker ditt bohag (om det är en seriös firma). Har du mycket dyra föremål som ska flyttas bör du alltid kolla med flyttfirman hur mycket försäkringen täcker.

Om du inte i packar i bohaget i lådor själv, brukar inte försäkringen täcka skador som uppstått till följd av ovarsam packning. Något annat som är viktigt att ha i åtanke, är att hemförsäkringen bör vara klar för det nya boendet innan inflytt.

Hur långt ska flytten gå?

Hur långt du ska flytta är en avgörande faktor för planeringen. Ska du till exempel flytta från Bromma till Stockholms innerstad? I sådana fall är sträckan knappast något problem. Ska du däremot flytta från Bromma till Göteborg, krävs en hel del mer planering.

Om du planerar att anlita en flyttfirma bör det vara en firma som är beredd på att åka så långa sträckor. Samtidigt gäller det att vara medveten om att kostnaderna för en flyttfirma kan stiga väldigt snabbt om det är en längre sträcka som ska flyttas. Alltså: exempelsträckorna Bromma till Stockholms innerstad och Bromma till Göteborg skiljer sig mycket åt i kostnad och planering.

Akta dig för detta

Det finns vissa risker förorenade med att flytta – oavsett om man gör det själv eller anlitar en flyttfirma. Dessa kan dock minimeras genom god planering och framförhållning.

En sak som bör höja några varningsflaggor är om du hittar en flyttfirma som är mycket billigare än sina konkurrenter. Det här innebär ofta att företaget inte sköts om på rätt sätt. Kanske saknar de trafiktillstånd, försäkringar eller F-skatt till exempel.

Var försiktig om du gör det själv

Många har nog en kompis med en skåpbil som kan tänka sig att agera flyttfirma för en billig peng. Det här rekommenderas dock inte. Om kompisen trillar eller skadar sig, står han helt utan försäkringar – både mot bohaget och olycksrisken.

Många kan även tänka sig att låna material av en vän och göra flytten själv. Ofta gör man detta just för att det blir billigt. I slutändan kan det dock bli en dyr erfarenhet. Handlar det till exempel om pianon eller tunga kassaskåp, bör inte dessa flyttas utan rätt utrustning och kompetens. Olycksrisken är så pass stor att detta inte rekommenderas. Istället är det bättre att helt enkelt anlita en bra flyttfirma.

Mycket att tänka på vid en kontorsflytt

20 nov 2016

Funderar ni på kontoret att flytta? En kontorsflytt är ett stort projekt, där en hel del olika saker ska tas i beaktning. Försäkringar och avtal ska sägas upp eller förnyas, lås- och larmsystem kanske ska skaffas, möbler ska köpas eller kastas – kort sagt finns det en hel del praktiska saker att ta hänsyn till.

Förutom dessa praktiska saker är det dock också lite bredare saker man behöver ta hänsyn till. Läget på kontorslokalerna är en sådan sak – arbetsmiljön för personalen är en annan.

Läget är en viktig faktor

Beroende på vad ditt företag gör, är läget givetvis mer eller mindre viktigt. Är ni ett företag som privatkunder inte besöker särskilt ofta, kanske ett kontor i t.ex. centrala Stockholm bara är en onödigt hög kostnad. Givetvis finns det symboliskt värde i att basera sig centralt i städer som Stockholm eller Göteborg, men här är det såklart upp till varje företag att väga för- och nackdelar.

En annan fördel med att ha sina kontor centralt placerade är att personalen har närmre till jobbet. Personal som behöver pendla 15 minuter, tex inom tullarna i Stockholm, i stället för en timme och 15 minuter, är naturligtvis en gladare och förmodligen också en mer produktiv personal.

Arbetsmiljö Det här är särskilt viktigt att tänka på om lokalerna ni flyttar till inte har fungerat som kontorslokaler tidigare. Hur ens arbetsplats är utformad har mycket stor betydelse, både för hur väl personalen trivs men det sänker också riskerna kopplat till arbetssjukdomar eller olycksfall.

Saker som ska tas i beaktning är bland annat:

Utrymmen. Om personalen arbetar i små utrymmen, kommer de sannolikt följaktligen att arbeta med dålig ergonomi. Dålig ergonomi kan på lång sikt leda till skador på kroppen. Arbetsmiljöverket har riktlinjer för hur små lokalerna får vara, dock finns det krav på att arbetslokaler ska ha ”tillräcklig area för den verksamhet som bedrivs”. Ofta kan problem med utrymmen uppstå i mycket gamla hus (i stil med husen i Gamla Stan i Stockholm t.ex.)

Golven. Golven bör vara jämna utan plötsliga höjningar eller sänkningar, om de finns ska de i sådana fall vara väl utmarkerade. Ojämna golv ökar risken för fall.

Utrymningsvägar. Vid brand eller annan omedelbar fara ska lokalerna kunna utrymmas effektivt. Utrymningsvägar som är olämpliga försvårar just detta.

Hiss och trappor. Transporter i trappor kan i längden leda till belastningsbesvär för personalen.

Belysningen. Bra belysning är viktigt på arbetsplatsen. Dålig belysning gör arbetet mer tröttande.

Ljudnivåerna. För höga ljudnivåer kan göra en god arbetsplats till den dålig arbetsplats. Personalen kan få hörselproblem, samtidigt som det blir svårare att koncentrera sig. Vanligtvis är inte detta ett problem på kontor, men om det förekommer kan ljudnivåerna sänkas genom olika ljuddämpande åtgärder.

Här kan du läsa mer om hur man går till väga vid en kontorsflytt.

Planera din flytt från start till mål

18 nov 2016

Om man frågar en anställd på en flyttfirma vilket det vanligaste felet en privatperson gör vid en flytt så är det att denne inte planerat tillräckligt bra. Många ser nämligen en flytt som ett projekt som sker under en enda dag – själva flyttdagen – och det är också det som till mångt och mycket ställer till det, försenar och gör att man tvingas betala en ersättning till de som ska flytta in i den gamla bostaden.

Ofta så beror det vite man tvingas betala på att man inte hunnit med att genomföra den obligatoriska flyttstädningen och det är en detalj som många helt glömmer bort i sin planering. Kort och gott; man glömmer att enbart en flyttstädning tar minst en dag att genomföra och man har inte avsatt tillräckligt med tid för denna – något som således alltså kommer att kosta pengar.

Det vi tänkte göra här är att planera din flytt; skriva ner några tips som du kan följa och som förenklar processen för dig. Vi kan säga att du du ska flytta till Älvsjö utanför Stockholm och att det hela handlar om en flytt från en lägenhet innanför tullarna. Först ska vi här tillägga följande och detta gäller samtliga som bor i Stockholm och som står inför att flytta inom staden: överväg hjälp.

Flytta som en flyttfirma

En flytt i Stockholm är svår att genomföra och en flyttfirma i Älvsjö, till exempel, kan vara den bästa lösningen. En flyttfirma kostar inte så mycket att anlita och man slipper helt alla oroande moment som kan påverka – trafiken exempelvis. Men; väljer du att genomföra en flytt utan flyttfirma – ja, då ska du följa denna planering:

  • Boka fordon tidigt. Se vilka flyttbilar som finns – gärna i Älvsjö  så slipper du åka så långt för att hämta- och lämna. Boka en så stor som möjligt; du vill inte ha ett vanligt släp då ett sådant dels inte rymmer tillräckligt och dels innebär en massa extrajobb med spännremmar och annat.
  • Packa under veckan. På flyttdagen ska allt vara packat och klart och det innebär att veckan innan flytt ska vikas åt att packa. Du får äta på papptallrikar och du får offra några kvällar, så enkelt är det.
  • Packa rätt. Sprid vikten; du kommer att tjäna på att alla kartonger väger ungefär lika mycket snarare än att vissa är extremt unga medan andra knappt väger någonting. Böcker är en bra grund att lägga i varje kartong.
  • Flytta som en flyttfirma. Du och dina kompisar tjänar på att jobba parvis. Gå ihop två och två – jämnstarka – och bär tillsammans de tyngre möblerna. Utse en packmästare som fyller flyttbilen. Ser du hur en flyttfirma jobbar så är det enligt denna modell och det ska ni ta efter vid flytten till Älvsjö.

Är du i behov av en flyttfirma i Södertälje?

9 nov 2016

Södertälje har liksom andra större svenska städer en naturlig rörelse gällande byten av bostäder. Folk flyttar, helt enkelt och man gör detta av olika skäl såsom att man träffat en ny partner, att man separerar, att man kanske flyttar från en hyresbostad till en bostadsrätt, från lägenhet till villa eller för att man behöver en större- eller mindre bostad. Kort sagt; en flytt är något som är vanligt förekommande och Södertälje har  - återigen liksom andra större svenska städer – även ett stort utbud av verksamma flyttföretag.

Det vi tänkte göra här är att försöka reda ut lite kring hur man ska tänka om man står inför att flytta och behöver hjälp av en flyttfirma i Södertälje. För det finns i och med det stora utbudet också en väldigt varierande kvalitet och då det gäller en så viktig sak som en flytt – det handlar trots allt om ett liv nedpackat i kartonger! – så kan man inte vara nog försiktig vid sitt val. Kort och gott; ska du anlita en flyttfirma i Södertälje så bör du basera ditt val på dessa punkter:

  • Vilka jobbar? Hur ser personalen ut? Är det ett gäng killar som ser ut att vara samlade enbart för din flytt eller ser de ut att vara professionella yrkesmän? Besök en flyttfirma och bilda dig en uppfattning innan.
  • Hur mycket kostar det? En fördel gällande en  flyttfirma i Södertälje är priset och att detta är relativt lågt beror på den konkurrens som finns i staden. Dock! Fäst inte för stor vikt vid priset och låt dig inte frestas av det billigaste; ett sådant brukar sällan betala sig i form av ett kvalitativt jobb. Ta in offerter, jämför priser – men försök att välja en flyttfirma mer efter kompetens än efter ett lågt pris. Kompetens som du hittar genom nästa punkt:
  • Referenser. Ett måste. Du bör ta dig tid – det handlar om en halvtimme; max – att ringa till kunder som anlitat flyttfirman tidigare. Genom detta så får du en bredare bild och du kan direkt se om det handlar om en säker och pålitlig flyttfirma eller ett företag som bör undvikas. Inga referenser – inget uppdrag; var tuff gällande denna punkt.
  • Vad ingår? Kan man tänka sig att packa dina saker i kartonger för en extra summa, kan man ordna med magasinering och kan man packa upp dina saker? Hör dig för, ju fler tjänster man kan erbjuda dig – desto bättre är det.
  • Fordon. Slutligen bör du se vilka fordon som finns tillgängliga och hur säkra – och stora – dessa är.

Du kan påverka priset för en flyttfirma

26 sep 2016

Det finns ett klart värde i att anlita en flyttfirma i dagens läge och detta av den enkla anledningen att man som kund sitter med trumf på hand. Det finns väldigt många verksamma flyttfirmor och därför kan man som kund spela ut dessa mot varandra och välja en flyttfirma som erbjuder ett lägre pris än vad konkurrenterna gör.

Här ska man dessutom addera att det relativt nyligen blivit än billigare att anlita en flyttfirma också, tack vare att flyttjänster inkluderats i RUT-avdraget. Ska du exempelvis flytta mellan två stycken boenden i till exempel Umeå så kan du använda ditt RUT-avdrag för detta.

Med detta sagt så återgår vi till den konkurrens och det prisvärda som ligger i att jämföra mellan flyttföretag. Här vill vi dock tillägga en lite oroväckande detalj som man som kund bör ställa mot ett billigt pris – nämligen vad man får för sina pengar i slutändan. Kort sagt; man vill inte anlita en flyttfirma och väl på plats i sin nya bostad upptäcka att möbler tagit skada, att porslinet är trasigt eller – än värre – att det saknas värdesaker.

Ett alltför lågt pris indikerar dålig kvalitet

Tyvärr är detta inte ovanligt och det råd vi kan ge är följande: välj inte den billigaste flyttfirma du hittar; välj snarare en lite dyrare – men försök påverka vad som inkluderas. Det är inte omöjligt att du för en lite dyrare summa kan få olika saker inkluderade i priset. Packning – både i- och ur kartonger – flyttstädning och exempelvis magasinering är detaljer som du kan försöka få in som ett slags paketpris.

Oavsett dock så bör du undvika de absolut billigaste alternativen, ett lågt pris brukar tyvärr vara en utmärkt indikator på vilken kvalitet företaget egentligen håller. Det handlar om lockpriser, på samma sätt – men på en annan nivå – som man använt sig av inom mäklarbranschen.

Överlåt de tyngsta lyften åt proffsen

20 sep 2016

Många delar av en flytt går alldeles utmärkt att sköta på egen hand. Packning, planering, städning och så vidare är sysslor som, även om de inte alltid är så enkla att utföra, går bra att ta hand om själv. Vissa delar av flytten är dock något svårare och i dessa fall rekommenderar vi att du anlitar en van firma som har goda erfarenheter av flytt och tunghantering.

För det är just hanteringen av extra tunga och skrymmande möbler och föremål som det är bäst att överlåta åt proffsen. Riskerna med att själv ta hand om flytt av tunga möbler såsom solida bokhyllor, byråer eller pianon är såpass stora att det inte är värt att göra det på egen hand. Inte bara riskerar du att skada dig själv under processen men även människor som hjälper till samt inredning och liknande i närliggande miljöer.

Var går då gränsen?

Det kan ju tänkas vara så att det inte alltid är så lätt att veta var gränsen går för vad man klara på egen hand. Generellt kan man väl säga att möbler som 2 personer inte med relativ lätthet klarar av att bära själva är av en typ som helst bör överlämnas till flyttproffs. Det kan även gälla möbler som är ömtåliga samt möbler som innebär en risk för omgivningen såsom exempelvis allt som går på hjul och har en viss tyngd. Det sista man vill är att en rullande byrå far nerför gatan och skadar någon eller någonting i sin framfart.

Ett bra tips om du inte själv kan bedöma vad som är extra svårflyttat är att be att en flyttfirma gör en besiktning innan flytten och kommer med sina egna bedömningar om vad som bör flyttas med professionell hjälp. Ofta är de medgörliga och det är sällan man drabbas av firmor som kräver att de ska ta hand om hela flytten.

Så flyttar du smidigt

14 sep 2016

Att byta bostad är alltid en utmaning. Ofta både kul och arbetssamt. Genom att anlita hjälp kan det jobbiga bli mindre jobbigt och det roliga mer roligt.

Det är ingen slump att det finns en lång rad flyttfirmor att anlita över i princip hela landet. Det vanliga är att vi människor byter bostad några gånger under våra liv och det är rätt krävande. Allt du äger ska sorteras, packas, flyttas ut, fraktas, bäras in i ditt nya boende, packas upp igen och utöver det tillkommer förstås städningen

Spara viktiga timmar

Många flyttfirmor erbjuder i dag dels flytt men också hjälp med städningen i det boende som du flyttar ut ur. Hjälp från en firma kan spara många sköna timmar åt dig. Men det handlar förstås inte bara om bekvämlighet. Långt därirån. Det handlar krasst räknat också om klockan. Du har kanske möjlighet att ta ledigt från arbete eller studier en eller ett par dagar för din flytt. Det är mycket som ska hända på den korta tiden. Vid det här laget har du säkert räknat ut att de olika momenten från nerpackning till uppackning kommer att ta tid under flyttdagen.

För att få en så smidig flytt som möjligt kan du alltså ta hjälp av en flyttfirma - de kan till och med hjälpa till med själva packningen och dessutom städa ut efter dig när du flyttat. Tänk på att boka flyttfirma i god tid innan så att du får hjälp på den dag som du själv kan få ledigt från jobbet eller från din utbildning.

Så packar du smart

När du anlitar hjälp med flytten finns det mycket du själv kan göra för att det ska gå så smidigt som möjligt. För det första - snåla inte med kartongerna. Det är bättre att köpa fem kartonger extra och kunna sortera på ett smart sätt, än att ha ont om kartonger och behöva trycka dem knökfulla med blandat innehåll.

En smart nerpackning ger en smidig uppackning. Så packa köksgrejer för sig och märkt kartongen noga så flyttpersonalen kan ställa in lådorna på rätt ställe direkt. Packa badrum för sig, sovrum för sig, skivor och böcker till vardagsrummet i en egen kartong och så vidare.

En flytt blir också smidigare om du själv tar på dig rollen som arbetsledare och organisatör. Samla telefonnummer, dörrkoder, nycklar och namn på en lista eller i din mobiltelefon. Resten kan flyttfirman fixa.

Slipp oseriösa flyttfirmor

29 jul 2016

En del fall har dykt upp de senaste åren där oturliga kunder har råkat ut för saltade fakturor, skadat bohag och till och med stölder av ägodelarna. För att slippa de oseriösa aktörerna och istället anlita de som gör ett riktigt jobb gör man rätt i att göra grundlig research kring företag innan. Det här skriver Svenska Dagbladet i en artikel.

”Handlar ofta om skyhöga räkningar”

Arvo Kiusalaas, konsumentvägledare i Bromma i Stockholm, säger till SvD att kunder gör rätt i att ringa in till konsumentvägledarna för att be om råd innan man anlitar en flyttfirma. ”Tyvärr är det oftast svårt att göra någonting åt det efteråt”, konstaterar han.

Arvo betonar också vikten av att man alltid bör ha ett skriftligt avtal med flyttfirman. Med ett skriftligt avtal har man en säkerhet i form av bevis för överenskommelsen. I de fall oseriösa aktörer har lyckats ställa till med oreda har det ofta (om inte alltid) varit med en muntlig överenskommelse som grund.

En muntlig överenskommelse ska såklart inte heller brytas – men att ha bevis i form av ett signerat papper är mycket viktigt om man, i efterhand, vill kunna åtgärda eventuella problem som har uppstått.

Ha ett fast pris

Arvo menar att det mest optimala är att sätta ett fast pris för flytten. Det näst bästa är, enligt Arvo, så kallad löpande räkning, med pristak. Det allra sämsta är löpande räkning utan pristak – då kan man nämligen aldrig veta var priset hamnar, säger han.

Planera detaljerna

Ett annat tips som Arvo ger till SvD är att man, i samband med att priset förhandlas, ska tala om vilka föremål som ska flyttas. Detta eftersom tunga föremål som exempelvis ett piano eller ett kassaskåp ofta innebär extra avgifter, då det krävs att flyttfirman både har särskild utrustning och kompetens för att flytta dessa typer av föremål.

Han fyller på resonemanget genom att uppmana att man bör komma överens med flyttfirman om uppdragets omfattning. Vem demonterar? Vem packar upp och packar ner? Om man som kund själv vill packa ner bohaget i lådor, finns det ofta tips på flyttfirmornas webbsajter om hur man bör gå till väga.

Här påminner Arvo återigen om att alla former av överenskommelser ”ska sättas på pränt” – med de oseriösa aktörer som har dykt upp på senare år är det förmodligen en god idé. 

Två firmor att anlita vid flytt

17 jul 2016

En flytt kan innebära väldigt många olika typer av jobb. Lägenheten ska säljas, packas ur, bohaget ska lastas in iden nya bostaden och boendet du lämnar ska också vara rent och städat. I den här texten tas ett antal firmatyper upp som är bra att anlita vid en flytt. Vissa saker kan man göra själv, andra hade blivit svårare att ta hand om utan en professionell firma.

Flyttstädare

När det mesta av jobbet är klart - när man har slitit med jobbet att få in alla ägodelar i olika lådor och fraktat iväg dom till den nya bostaden - då kan det kännas ganska tungt att sätta igång med flyttstädningen. Som tur är finns det bra flyttstädare att anlita, och det behöver inte vara särskilt dyrt heller. Den som bor i större städer, så som Stockholm eller Göteborg, kan ofta gynnas av den hårda konkurrensen som råder.

Utnyttja gärna denna konkurrens genom att använda dig av så kallade offertsidor, sidor där du skickar in en beskrivning av jobbet och sedan får förslag på offerter från flera olika firmor som kan tänka sig att göra jobbet. Med offertsidor är firmorna medvetna om att de konkurrerar direkt med varandra och kommer därför att pressa priserna så långt det går. Utbudet av flyttstädare i Stockholm är dessutom väldigt stort och du kan räkna med att få ganska många offertförslag.

Se även till att försöka göra en bra deal genom att till exempel få med fönsterputs och andra material i priset.

Mäklarfirman

När man ska flytta behöver man också en mäklare, i alla fall i de flesta fall. Nya verksamheter har dykt upp som låter dig sälja boendet själv, där de endast hjälper till med det du känner att du behöver hjälp med. Om du kan sköta allting själv förutom det juridiska exempelvis, kan du anlita en av dessa nya typer av firmor för att endast sköta avtalsskrivningen. I storstäder som Stockholm där budgivningen ofta är väldigt hård kan det dock krävas erfarenhet för att sköta den på ett snyggt sätt.

Om man känner att man istället vill låta mäklare sköta jobbet är det ett klokt val om man inte har väldigt mycket tid och energi över. Att sälja en lägenhet är inte bara att sälja en lägenhet – en mäklares uppdrag sträcker sig betydligt längre än så. Det är väldigt många olika moment och detaljer som ska tas om hand när det gäller försäljning av en fastighet, bland annat värdering, avtalsskrivning, visning, annonsering och budgivning.

Undvik mardrömsflytten

13 jul 2016

När man ska flytta är det mycket som ska stämma – flyttstädningen, mäklaren, flyttfirman och en hel del andra grejer. När man ska anlita en flyttfirma är det viktigt att hålla utkik efter ett par saker. Bland annat är det en god idé att dubbelkolla om företaget har F-skatt, trafiktillstånd och andra viktiga behörigheter som krävs för att utföra ett bra jobb.

Muntliga kontrakt kan vara farligt

Precis som när man anlitar vilken firma som helst bör man använda sunt förnuft. Muntliga kontrakt är visserligen enligt lag giltiga – men går något fel blir det sannolikt ord mot ord om man gör det till en rättsprocess. Om företaget inte verkar seriöst eller om man inte personligen känner ägaren (kanske inte ens då) bör man inte nöja sig med ett muntligt kontrakt utan se till att på något sätt få det skriftligt.

Gör inte som Lars

Lars Larsson, 61 år gammal från Stockholm, skulle dra flyttlasset från huvudstaden ner till Göteborg och drabbades av en mardrömsflytt, framför allt om man ser det ur ett ekonomiskt perspektiv. När hans mor avled, som var boende i Göteborg, bestämde han sig för att flytta in i hennes lägenhet. Han sa upp sin lägenhet i Stockholm och anlitade en firma för att få ner ägodelar och möbler till västkusten.

Han kollade upp priserna hos olika firmor och valet föll till slut på en flyttfirma från Göteborg. Enligt Lars kom de överens om ett fast pris på 13 500 kr samt några tusen kronors tillägg. Överenskommelsen var tyvärr för Lars del muntlig, något som kom att stå honom dyrt. När hans bohag i Stockholm redan var packat fick han ett jobbigt besked – firman ville nu ha 52 000 kronor för arbetet. Lars som till en början inte ville betala, fick höra att han inte skulle få tillbaks sina ägodelar om han inte gick med på priset.

Han lyckades få ner priset till 41 000 kronor plus 5000 kronor i tillägg, en kostnad som dock skulle komma att stiga ännu mer. Flyttfirman meddelade Lars att allting inte fick plats i lastbilen, något som de skulle ha 6000 för att lösa. Nerkörningen av det resterande bohaget skulle ske i samband med en annan körning ner till västkusten.

Lars tackade nej och anlitade en annan firma för att ordna resten av flytten. Totalt kostade flytten från Stockholm till Göteborg 60 000 kronor.

Flytthjälp med städning en bra start på ditt nya liv

10 maj 2016

Ett bra slut bäddar för en lyckad nystart. När du ska lämna din gamla bostad och starta ditt nya liv i ditt nya hem vill du bara blicka framåt. Inget kan suga musten ur en nystsart i ditt nya hem som tjafs om städningen i ditt gamla boende.

Har du flyttat från en adress i Stockholm till en annan kan det ta både lång tid och onödig ork att åka fram och tillbaka över staden och städa om och om igen. Och att vänta på att bli inspekterad och diskutera resultatet av din städning!

Du som är van att flytta vet hur krävande det kan vara att städa ur sin gamla bostad.

Den nya som ska flytta in har rätt att göra det i ett rent hem och ställa krav på hur du städat. Inte så konstigt. Du ville säkert också ha det rent när du skulle flytta in.

När du ska flyttstäda är det förstås inte du själv som avgör om din flyttstädning är tillräckligt bra. Det avgör den som ska flytta in efter dig, eller hyresvärden. De kan ha höga förväntningar och det har de rätt att ha. Ibland kan det kännas som om de aldrig kommer att bli nöjda. När du tror att du inte missat något får du klagomål på fett i filtret i köksfläkten!

Om du bor i Stockholm med långa pendlingsavstånd kan det vara klokt att anlita en städfirma som gör flyttstädningen åt dig så fort du har flyttat ut. När du köper proffshjälp slipper du oroa dig och kan koncentrera dig på ditt nya liv i ditt nya hem istället. Seriösa städfirmor vet vad som krävs för att göra en tillräckligt bra flyttstäding. Du kan lugnt packa upp finglasen i din nya bostad och höra hur favoritmusiken låter medan tapetklistret torkar.

Under tiden fixar städfirman allt från golvlisterna i ditt gamla vardagsrum till kakelfogarna i köket och ungsplåtarna du aldrig fått riktigt rena.

Garantera att du blir nöjd

De flesta städfirmor i Stockholm ska kunna lämna garanti på den städtjänst de säljer. Du ska kunna känna dig säker på att den städning du betalar för blir tillräckligt bra. Om du, eller den som flyttar in efter dig, inte skulle bli nöjd med flyttstädningen brukar städföretaget åka tillbaka och fixa problemet. Men för säkerhets skull - kolla alltid att du har garanti innan du anlitar en firma. En sådan här garanti bör ingå i priset.

Säker flytt med branschens bästa

10 maj 2016

Hur ska du veta vilken flyttfirma du ska anlita? Kanske har du stora värdefulla föremål som ska flyttas? Kanske gäller flytten ett helt företag och en arbetsplats? Kanske har du blivit bränd av tidigare erfarenheter?

Det finns naturligtvis rötägg i alla branscher, flyttbranschen är inget undantag. Men om du vill känna dig på den säkra sidan så finns sedan år tillbaka ett branschförbund som jobbar med certifiering av seriösa flyttfirmor.

Höjd status

Svenska flyttföretagareförbundet, S3F är ett förbund som startade för att höja hela branschens status och hjälpa medlemsföretagen (olika flyttfirmor) att bli bättre.

Under 2014 gick Svenska flyttföretagareförbundet in i ett närmre samarbete med organisationen Almega och i dag går de under namnet Almega Flyttjänstföretagen. Huvudmålet med den nyare organisationen är fortfarande det samma - att göra branschen bättre för medlemsföretagen och självklart kunderna.

Almega Flytttjänstföretagen har till exempel lovat att arbeta mot det skattefusk som finns inom branschen.

Certifikat säkerhet för kunden

Redan innan den nya organisationen bildades för ett par år sen, har Svenska flyttföretagareförbundet arbetat med utbildning, vidareutbildning och  kontinuerliga kontroller för att se till att deras medlemmar följer lagar och bestämmelser som gäller inom flyttbranschen. Det ger dig som kund en viss säkerhet, du kan alltid fråga den flyttfirma som du är intresserad av om den är medlem i branschens egen organisation.

Bra medlemmar kan också få certifikat som visar att de lever upp till förbundets standard, så kallad FR 2000. Ett sådant certifikat lutar sig mot att kunden ska bli nöjd, att medarbetarena i medlemsföretagen ska arbeta affärsmässigt och ha medarbetare som är motiverade och kompetenta.

Certifieringen visar att företagen som har fått certifikatet arbetar medvetet med miljö- och kvalitetsfrågor. De kan “svart på vitt” visa att de anstränger sig för kvalitets- och miljöcertifiering för flyttbranschens bästa. Och kundernas.

FR 2000 används även inom andra branscher, inte bara flyttbranschen.

Du som är bekant med miljöcertifiering känner säkert igen ISO. Den här certifieringen utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 och dessutom Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hur ett bra arbetsmiljöarbete ska drivas samt rör frågor om brandskydd.