Flyttips

Allt du behöver veta när du ska flytta

Att flytta till skyddat boende

För någon som befinner sig under ständigt hot om våld i en nära relation är vardagen fylld av svåra val. Har man barn är läget ännu värre. Ska man stanna kvar och hoppas på att det blir bättre, att man kan anpassa sig och få den som slår att sluta. Eller ska man bryta upp och därigenom riskera att kanske utsättas för ännu grövre våld, och dessutom beröva sitt barn dess ena förälder?

Det är naturligtvis inte lätt att tänka klart i en sådan utsatt situation. Ofta sker ett uppbrott hastigt, man packar det viktigaste i en väska, tar sitt barn i handen och flyr. Det som blir kvar har man oftast små utsikter att få återse.

När läget är akut

Om man befinner sig i skarpt läge och inte har någonstans att ta vägen, är det alltid bäst att ringa till polisen. Då kan man få hjälp av polisen att söka skydd och gömma sig från den som slår. Du kommer alltid att få hjälp av polisen om du ringer och berättar att du är utsatt för våld. En anmälan om våld tas alltid på allvar. Polisen kan även hjälpa dig och ditt barn att få plats på ett skyddat boende akut. De har en överenskommelse med socialtjänsten om att de står för kostnaderna och sedan skickar en faktura till socialen.

Kommunen har ansvar att utreda och erbjuda skydd

Ingen kommer att tvinga dig att flytta tillbaka till den som slår, dock är det långt ifrån säkert att det skyddade boendet du tilldelas akut blir det osm du senare kommer att en fast plats hos. När du anmält att du vill ansöka om skyddat boende kommer socialen att göra en utredning av din situation och bedöma om du har behov av skyddat boende. Under tiden kommer din och ditt barns vistelseort att hållas hemlig. Här gäller det även att man som utsatt har ett starkt säkerhetstänk och inte röjer var man befinner sig, av rädsla eller osäkerhet. Här kan du få stöd av personalen.

Att bo i skyddat boende med barn

Att plötsligt slitas från vardagen, även om den är stökig och fylld av våld, är så klart uppslitande fö rett litet barn. Man saknar sin ena förälder,man saknar dagis eller skola, farmor och farfar etc. Personal på ett skyddat boende är ofta speciellt utbildade för att hantera barns känslor inför allt det svåra och att få vardagen på det skyddade boendet att bli så normal som möjligt. Det erbjuds många former av aktiviteter och personalen gör utflykter med barnen och har även viss pedagogisk undervisning. De flesta barn som bor i skyddade boenden trivs bra, så länge de får bo med sin förälder.

Stödboende för barn och ungdomar

Det finns dock särskilda boenden för barn som inte vill bo med någon av sina föräldrar, på grund av våld mot dem själva eller föräldrarna sinsemellan. För barn från svåra sociala förhållanden, men även för till exempel ensamkommande barn från andra länder, finns en speciell form av boende som kallas stödboende. Det är riktat till barn och ungdomar mellan 16 och 20 år, med fokus på de som blivit myndiga. PÅ ett stödboende hjälper personalen bar och ungdomar att få en lugn och trygg tillvaro och lägga grunden till ett välordnat liv som vuxna. Ett stödboende är tänkt som en sluss ut i vuxenlivet för de barn och ungdomar som haft en tuff start i livet.

28 May 2018