Flyttips

Allt du behöver veta när du ska flytta

Säker flytt med branschens bästa

Hur ska du veta vilken flyttfirma du ska anlita? Kanske har du stora värdefulla föremål som ska flyttas? Kanske gäller flytten ett helt företag och en arbetsplats? Kanske har du blivit bränd av tidigare erfarenheter?

Det finns naturligtvis rötägg i alla branscher, flyttbranschen är inget undantag. Men om du vill känna dig på den säkra sidan så finns sedan år tillbaka ett branschförbund som jobbar med certifiering av seriösa flyttfirmor.

Höjd status

Svenska flyttföretagareförbundet, S3F är ett förbund som startade för att höja hela branschens status och hjälpa medlemsföretagen (olika flyttfirmor) att bli bättre.

Under 2014 gick Svenska flyttföretagareförbundet in i ett närmre samarbete med organisationen Almega och i dag går de under namnet Almega Flyttjänstföretagen. Huvudmålet med den nyare organisationen är fortfarande det samma - att göra branschen bättre för medlemsföretagen och självklart kunderna.

Almega Flytttjänstföretagen har till exempel lovat att arbeta mot det skattefusk som finns inom branschen.

Certifikat säkerhet för kunden

Redan innan den nya organisationen bildades för ett par år sen, har Svenska flyttföretagareförbundet arbetat med utbildning, vidareutbildning och  kontinuerliga kontroller för att se till att deras medlemmar följer lagar och bestämmelser som gäller inom flyttbranschen. Det ger dig som kund en viss säkerhet, du kan alltid fråga den flyttfirma som du är intresserad av om den är medlem i branschens egen organisation.

Bra medlemmar kan också få certifikat som visar att de lever upp till förbundets standard, så kallad FR 2000. Ett sådant certifikat lutar sig mot att kunden ska bli nöjd, att medarbetarena i medlemsföretagen ska arbeta affärsmässigt och ha medarbetare som är motiverade och kompetenta.

Certifieringen visar att företagen som har fått certifikatet arbetar medvetet med miljö- och kvalitetsfrågor. De kan “svart på vitt” visa att de anstränger sig för kvalitets- och miljöcertifiering för flyttbranschens bästa. Och kundernas.

FR 2000 används även inom andra branscher, inte bara flyttbranschen.

Du som är bekant med miljöcertifiering känner säkert igen ISO. Den här certifieringen utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 och dessutom Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hur ett bra arbetsmiljöarbete ska drivas samt rör frågor om brandskydd.

10 May 2016