Flyttips

Allt du behöver veta när du ska flytta

Tunghantering ställer krav på säkerhet

Att lyfta och flytta tunga föremål kräver kunskap, utbildning och rätt typ av utrustning. Av givna skäl. Handlar det om tunghantering så blir det också en fråga om risker och hur man ska kunna undvika att skada både sig själv, andra och exempelvis det föremål som ska lyftas och förflyttas.

Företag som erbjuder tunghantering som en tjänst kan anlitas av allt från privatpersoner, företag och exempelvis vis större entreprenader. Det finns även ett stort behov av professionell tunghantering inom industri och verkstad.

Tyvärr kan man se att de händer en massa olyckor i samband med att tunga föremål ska flyttas. Inte sällan så handlar det om att privatpersoner ska flytta från en plats till en annan och har exempelvis ett piano som ska följa med bohaget. Man kontaktar några vänner, man känner på tyngden, lyfter och börjar bära - bara för att inse att det blir på tok för tungt för att bära ner för exempelvis en trappa. Detta innebär att någon också kan göra sig väldigt illa.

Tunghantering måste planeras noggrant

Skillnaden mellan detta tillvägagångssätt och hur ett företag inom tunghantering skulle ta sig an uppdraget ligger i erfarenhet, utbildning och i kunskap i hur man ska lyfta. Företag inom tunghantering genomför aldrig ett lyft eller en förflyttning av någonting utan att först genomföra en riskanalys och en planering kring hur man kan lyfta och bära utan att någon kan skada sig.

Det kan innebära att exempelvis nämnda piano inte alls kommer att bäras ut genom trapporna utan att man istället använder sig av en mobilkran och - via huskroppen - lyfter ner det till marken.

Varje lyft blir unikt sett till hur yttre omständigheter ser ut - trappor, smala passager, tyngd på föremålet etc - men inget lyft kommer att ske på chans eller utan någon planering. Genom detta så ser företag inom tunghantering till att leverera en tjänst som få andra klarar av - i synnerhet privatpersoner som ska flytta. Därför är det också viktigt att man sväljer stoltheten och tar professionell hjälp. Det finns andra arenor att använda sig av om man vill visa upp sin styrka.

11 May 2023