Flyttips

Allt du behöver veta när du ska flytta

Undvik en vårdnadstvist vid en flytt

Det är lättare att flytta om man inte har något ansvar gentemot någon annan person. Det är också därför som flyttar i det stora hela hör ungdomen till. I Sverige så flyttar vi i genomsnitt tio gånger under en livstid. De flesta av dessa flyttar äger rum i åldrarna mellan 18-40 år. Och; det är också då man är som mest benägen att prova vingarna lite extra. I den åldern ske en flytt inte sällan till en annan stad, man flyttar för studier, för arbete, för kompisar eller för att man träffat en ny kärlek.

Då vi blir äldre så är flyttarna ofta lite mer bekväma sett till att de sker inom samma stad och där vi kanske – i och med en tillökning i familjen – flyttar från en mindre bostad till en lite större sådan.

Det om det. Vi nämnde kärlek och vi nämnde flytt i samband med detta ord. Det vi ska titta närmared på här gäller en annan speciell sak som sker på ett totalt motsatt sätt – detta i form av att flytta till en annan stad, trots att man har sin familj i den gamla staden. Familj som i barn och en make som man skiljt sig ifrån. Hur ska man agera vid ett sådant läge; tar man med sig barnen till den nya staden, fortsätter man att ha gemensam vårdnad eller kastas man per automatik in i en plågsam vårdnadstvist?

Det beror dels på vilken relation man har till sin forne partner. Det är, som vi sa ovan, inte bara att packa sina saker och sticka till en ny stad om man har barn. Viktigt är därför att man kommunicerar sin stundande flytt redan på ett tidigt stadie och att man försöker lösa bostadsfrågan tillsammans med ex-mannen - och med barnen. Ju äldre barnen är, desto mer har de också att säga till om.

Samarbetssamtal kan hjälpa

Det man ska försöka undvika att hamna i vid en flytt är definitivt en vårdnadstvist. En vårdnadstvist handlar om en väldigt lång process där känslorna ofta ligger utanpå skjortärmen; det kan vara uppslitande för alla inblandade parter.

Det finns alltså all anledning att ställa sig frågan om det verkligen är värt att flytta till en annan stad om den forne partnern - om så sker - hotar med att inleda en vårdnadstvist.

Bättre är att försöka lösa detta genom kommunikation och flexibilitet. Det fina med gemensam vårdnad är att det inte handlar om att barnen ska delas lika (sett till hur ofta de bor hos varje förälder). Nej, det är fullt möjligt att du som flyttande kanske har barnen varannan helg, några längre lov och så vidare medan de bor hos, i det här fallet, pappan resterande tid. Detta då man slipper slita upp barnen från skola och vänner.

Försök att lösa boendefrågan tillsammans

Och: vill barnen verkligen göra så - är de villiga att lämna sina vänner, den trygga skolan och allt annat som finns i hemstaden? Naturligtvis är detta även en fråga om ålder; men vi skulle dock säga att det finns all anledning att tänka både en- och två gånger innan man bara packar sin väska. Det stora äventyret kanske inte riktigt blir som man tänkt sig om en vårdnadstvist tornar upp sig borta i horisonten.

Varje kommun i Sverige kan - och ska, enligt lag - tvungna att erbjuda samarbetssamtal då en vårdnadstvist är inledd. Detta för att undvika att det hela når domstol. Tillsammans med utbildad personal, med sina juridiska ombud och med sin forna partner får man sitta ned och lösa den uppkomna situationen.

Det här kan man förebrå och kopiera på egen hand. Menas med detta - det kanske inte är någon dum idé att ta hjälp direkt, anlita en terapeaut och tillsammans med denna - och din forne partner - försöka lösa allt som har med din flytt- och era barn att göra.

18 Mar 2018